גן אריה גבלר ז״ל

גן להנצחת בני משפחתו בישוב תל מונד.

האנפה 48
תל מונד